Houba a Ukrajina

26/02/2022 / Martin Nosek

Během let 1995 - 2022 jsme hráli několikrát v Pobaltských státech, Bělorusku, jezdili jsme s Inekafe na koncerty na Ukrajinu. Situace je vážná a je třeba se jasně vymezit proti zlu. My podporujeme Ukrajinu proti ruské agresi. Děláme i konkrétní věci: nabídli jsme rodinný dům a budeme v něm (pokud to bude nutné) financovat bydlení ukrajinské rodiny, aktuálně řešíme jednu konkrétní (7 osob) a čekáme na další pokyny od kamarádky, kterou známe z Užhorodu. Veškerá finanční hodnota merche, který si nyní zakoupíte, poputuje v celé částce na podporu Lékařů bez hranic na jejich misi na Ukrajině, případě na hranicích se Slovenskem, Polskem. Pokud to bude nutné, vydáme se kapelní dodávkou na hranice a rodinu dovezeme. Tak.

During the years 1995 - 2022 we played several times in the Baltic States, Belarus, we went with Inekafe to concerts in Ukraine. The situation is serious and needs to be clearly defined against evil. We support Ukraine against Russian aggression. We also do specific things: we have offered a family house and we will finance the housing of a Ukrainian family in it (if necessary), we are currently dealing with one specific one (7 people) and we are waiting for further instructions from a friend we know from Uzhhorod. All merchandise that you now buy will go in full to support Médecins Sans Frontières on their mission in Ukraine, or on the border with Slovakia and Poland. If necessary, we will go to the border with a band van and bring the family. So.

Протягом 1995-2022 років ми кілька разів грали в країнах Балтії, Білорусі, їздили з Inekafe на концерти в Україну. Ситуація серйозна, і її потрібно чітко визначити проти зла. Ми підтримуємо Україну проти російської агресії. Ми також робимо конкретні речі: ми запропонували сімейний будинок і профінансуємо в ньому житло української родини (за потреби), зараз маємо справу з одним конкретним (7 осіб) і чекаємо подальших вказівок від знайомий нам з Ужгорода. Усі товари, які ви зараз купуєте, повністю підуть на підтримку Лікарів без кордонів у його місії в Україні або на кордоні зі Словаччиною та Польщею. За потреби ми виїдемо на кордон на фургоні та привеземо сім’ю. Так.