Slovenské miniTOUR

06/11/2008 / Martin Nosek

Krásné dopoledne, tento víkend nás èeká super akcièky na Slovensku. Chystáme se v pátek na dlouhou cestu až do Prievidzi, kde jsme již nìkolikrát hráli a bylo to super. Tentokrát v klubu DIWADLO. V sobotu se pøesuneme 70 km ještì více na východ, do Banské Bystrici – klub TARTAROS. Nevím, co napsat, snad jen to, že párty bude rozhodnì a doufejme, že tìch piv cestou do Prievidzi nebude množství vìtší než moc malé :)